Read Music Notes

Hur man läser noter

Diskantnyckel

Basnyckel

Pianopoäng

Alto-nyckel

Tenornyckel