วิธีอ่านโน้ตเพลงเปียโน

โน้ต 10 อันจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มบนคีย์ G และคีย์ F คลิกโน้ตที่ถูกต้องแล้วคุณจะได้เรียนรู้วิธีอ่านโน้ตได้อย่างราบรื่น สนุก.

คีย์เสียงแหลม ปุ่มเบส
แต้ม 0 ข้อผิดพลาด 0

คะแนนสูง

คะแนนใช้ได้ 30 วัน

ผู้เล่นที่ดีที่สุด
1 88 pts jerrymouse 16-09-2023
2 42 pts Shango 07-09-2023
3 31 pts Hydia 11-09-2023
4 28 pts gauche 10-09-2023
5 26 pts emmajolie 18-09-2023
6 26 pts rameau 19-09-2023
7 24 pts doume84 20-09-2023
8 22 pts Cathub 07-09-2023
9 21 pts suzan 27-08-2023
10 21 pts pat59 11-09-2023

คีย์เสียงแหลม

ปุ่มเบส

อัลโตคีย์

คีย์เทเนอร์