วิธีอ่านโน้ตเพลงเปียโน

โน้ต 10 อันจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มบนคีย์ G และคีย์ F คลิกโน้ตที่ถูกต้องแล้วคุณจะได้เรียนรู้วิธีอ่านโน้ตได้อย่างราบรื่น สนุก.

คีย์เสียงแหลม ปุ่มเบส
แต้ม 0 ข้อผิดพลาด 0

คะแนนสูง

คะแนนใช้ได้ 30 วัน

ผู้เล่นที่ดีที่สุด
1 91 pts jerrymouse 25-02-2024
2 58 pts EsSorcerer 13-02-2024
3 36 pts gauche 29-01-2024
4 30 pts SOURISBLANCHE27 02-02-2024
5 27 pts rameau 31-01-2024
6 27 pts pat59 20-02-2024
7 23 pts doume84 13-02-2024
8 22 pts Hydia 19-02-2024
9 20 pts Lpouette 02-02-2024
10 19 pts Alainp2 08-02-2024

คีย์เสียงแหลม

ปุ่มเบส

อัลโตคีย์

คีย์เทเนอร์