วิธีอ่านโน้ตเพลงเปียโน

โน้ต 10 อันจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มบนคีย์ G และคีย์ F คลิกโน้ตที่ถูกต้องแล้วคุณจะได้เรียนรู้วิธีอ่านโน้ตได้อย่างราบรื่น สนุก.

คีย์เสียงแหลม ปุ่มเบส
แต้ม 0 ข้อผิดพลาด 0

คะแนนสูง

คะแนนใช้ได้ 30 วัน

ผู้เล่นที่ดีที่สุด
1 93 pts jerrymouse 05-06-2024
2 39 pts gauche 17-06-2024
3 31 pts Briwouaf 07-06-2024
4 29 pts Thomas23()? 04-06-2024
5 29 pts Hydia 12-06-2024
6 26 pts pat59 04-06-2024
7 22 pts doume84 10-06-2024
8 15 pts Isabelle19 21-06-2024
9 15 pts moutschen 22-06-2024
10 13 pts Emilie33 31-05-2024

คีย์เสียงแหลม

ปุ่มเบส

อัลโตคีย์

คีย์เทเนอร์