วิธีอ่านโน้ตบนคีย์ Tenor

เมื่อวางกุญแจตัว C บนบรรทัดที่สี่ของไม้เท้า จะเรียกว่ากุญแจดอกเทเนอร์ กุญแจเสียงนี้ใช้สำหรับช่วงบนของบาสซูน เชลโล ยูโฟเนียม ดับเบิลเบส และทรอมโบน ในเกมนี้ โน้ตจะปรากฏแบบสุ่มบนแผ่นโน้ต Tenor คลิกบนโน้ตที่ถูกต้อง แล้วคุณจะได้เรียนรู้วิธีอ่านโน้ตบนคีย์นี้ได้อย่างราบรื่น

แต้ม 0 ข้อผิดพลาด 0

คะแนนสูง

คะแนนใช้ได้ 30 วัน

คะแนนเปียโน

คีย์เสียงแหลม

ปุ่มเบส

อัลโตคีย์